Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

முகப்பு தொடர்புகளுக்கு எங்களை தொடர்பு கொள்க

கொழும்பு மாவட்ட செயலகம்,
அணை தெரு,
கொழும்பு- 12

011-2325511


( ! ) குறியீடு உள்ளவை தேவைப்படுகிறது.

 
 
 
 
 

உங்களிக்குஎழுத்துகள் மீதம் எரிக்கிறது.
 

பின்வரும் பாதுகாப்பு குறியீட்டை பதிவு செய்யவும்:
...

 

News and Events